Tot 1 juli 2015 kunnen de WAO-rechten van een werknemer herleven of worden opgehoogd als betrokkene ziek wordt vanuit dezelfde oorzaak als waarvoor hij destijds WAO-gerechtigd werd. De herleving of de ophoging van de WAO kan in dat geval binnen vier weken plaatsvinden. Voor een werkgever is dit voordelig omdat de toegekende ophoging van de WAO-uitkering in mindering mag worden gebracht op het door te betalen loon. Deze verkorte wachttijd wordt per 1 juli 2015 verlengd naar 104 weken. Dit betekent dus dat een werkgever eerst zelf de wachttijd van 104 weken moet overbruggen en de ophoging van de uitkering niet langer in mindering kan brengen op het door te betalen loon. Hiermee wordt volgens de regering bevorderd dat de werkgever de werknemer integreert in passende arbeid.