De transitievergoeding waar u vanaf 1 juli 2015 mee geconfronteerd wordt kent vele gezichten. Weet u wie ervoor in aanmerking komt? En hoe hoog de vergoeding uitvalt?

De transitievergoeding komt neer op 1/6 maandsalaris voor iedere 6 maanden, dat de werknemer in de onderneming werkzaam is geweest. Anders gesteld: 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Het moet gaan om een netto dienstverband. Is de werknemer er enige tijd tussenuit geweest dan tellen die maanden niet mee voor het recht op een transitievergoeding. Na 120 maanden wordt de transitievergoeding opgehoogd naar 1/4 maandsalaris per gewerkt halfjaar tot een maximum van € 75.000, dan wel (indien dit hoger is) een jaarsalaris. Genoemde € 75.000 wordt jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd op een veelvoud van € 1.000.
Het is zaak om goed te controleren of een werknemer wel in aanmerking komt voor een transitievergoeding.