Participatiewet – De nieuwe spelregels vanaf 2015

De Participatiewet stelt nieuwe eisen aan gemeenten en aan burgers die te maken krijgen met deze wet. Meer dan in het verleden wordt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verwacht dat ze gaan participeren en uiteindelijk een plek op de reguliere arbeidsmarkt gaan innemen. Voor gemeenten betekent dit, dat een vermindering van het uitkeringenbestand mogelijk is, door meer in te zetten op activering, participatie en bemiddeling naar de arbeidsmarkt. Buro WerkWijzer kan gemeenten hierin ondersteunen.

Participatiewet

 

Wat is de overheid van plan met de Participatiewet?

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De Participatiewet gaat in op 1 januari 2015.

Buro WerkWijzer kan ook werkgevers ondersteunen en adviseren over de participatiewet.

Contact

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact