Aanpassingen Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 3 terreinen. Het versterkt de rechtspositie van flexwerkers. Ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Flexibele arbeid
Er bestaan te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste […]