Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige is een expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. De arbeidsdeskundige van Buro WerkWijzer onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer moeten zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

BWW-slide-01

Contact

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Verzuim kost een werkgever veel geld. Het arbeidsdeskundig onderzoek  van Buro WerkWijzer heeft als doel verdere schadelast voor de werkgever, maar ook voor de werknemer, te beperken. Een tijdig uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek geeft duidelijkheid en voorkomt dat werkgever en werknemer voor onverwachte en nadelige verassingen komen te staan. Heeft iemand in uw organisatie behoefte aan arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid verschaffen wanneer een werknemer (langdurig) ziek is. Is werkhervatting mogelijk, en zo ja, kan dit binnen de eigen organisatie of moet er een nieuwe werkgever worden gezocht? De arbeidsdeskundige adviseert over mogelijkheden om het werk te hervatten en andere mogelijkheden binnen of buiten de organisatie.In een arbeidsdeskundig onderzoek draait het om de volgende vragen:

 • kan de werknemer het eigen werk bij de eigen werkgever nog uitvoeren?
 • zo nee, is het eigen werk met behulp van aanpassingen of voorzieningen passend te maken?
 • zo nee, kan de werknemer ander werk bij de eigen werkgever uitvoeren?
 • zo nee, zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander werk bij een andere werkgever te begeleiden en is een vervolgtraject (2e spoor re-integratie) gewenst?
Een arbeidsdeskundig onderzoek kan in de volgende situaties zinvol zijn:

 • wanneer het verzuim langdurig is (of dreigt te worden) of problematisch is
 • wanneer een medewerker (langdurig) ziek is en aangeeft het werk niet meer te kunnen doen
 • wanneer niet duidelijk is of een zieke werknemer in de toekomst het werk weer zal kunnen doen
 • wanneer onduidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van een werknemer tijdens of na ziekte/verzuim zijn
 • wanneer de re-integratie moeizaam verloopt
 • wanneer het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is.
Elke arbeidsdeskundige kent zijn of haar eigen aanpak en deze is uiteraard afhankelijk van de situatie. In grote lijnen ziet elk arbeidsdeskundig onderzoek er min of meer hetzelfde uit:

 • Dossieronderzoek
 • Gesprek met werkgever (leidinggevende en/of personeelsadviseur)
 • Gesprek met werknemer
 • Contact met bedrijfsarts
 • Opstellen rapportage