Arbeidsdeskundig advies: Buro WerkWijzer

Buro WerkWijzer is een arbeidsdeskundig adviesbureau in Twente met vestigingen in Almelo en Hengelo. Wij ondersteunen werkgevers, werknemers en uitkeringsinstanties met:

Arbeidsdeskundig advies en onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid verschaffen wanneer een werknemer (langdurig) ziek is. Is werkhervatting mogelijk, en zo ja, kan dit binnen de eigen organisatie of moet er een nieuwe werkgever worden gezocht? De arbeidsdeskundige adviseert over mogelijkheden om het werk te hervatten en andere mogelijkheden binnen of buiten de organisatie.

Re-integratie

2e spoor re-integratie houdt in dat voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op zoek wordt gegaan naar een passende functie buiten het eigen bedrijf (2e spoor). Deze vorm van re-integratie is aan de orde als een arbeidsdeskundige geconstateerd heeft dat er geen passende mogelijkheden bij de oorspronkelijke werkgever (1e spoor) zijn.

Outplacement

Bij outplacement komen werknemer en werkgever meestal overeen dat werknemer op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting, en dat hij/zij niet meer terugkeert op de oude werkplek. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: werknemer wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben. Zo niet, dan volgt alsnog ontslag. Een outplacementtraject maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Tevens zijn wij deskundig op het gebied van de Participatiewet en kunnen werkgevers en gemeenten op dat gebied ondersteunen en adviseren.

Wij zijn gevestigd in Almelo en bedienen vooral klanten in Overijssel/Twente. U kunt ons echter ook vinden in andere delen van het land.

UWV

Buro WerkWijzer heeft een overeenkomst met het UWV voor het uitvoeren van re-integratietrajecten. Heeft u een WIA, Wajong of ziektewet uitkering? Neem dan contact met ons op zodat we in een vrijblijvend en persoonlijk gesprek de mogelijkheden kunnen bespreken.

Waarom Buro WerkWijzer?

  • Geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigearbeidsdeskundige
  • Ruim 15 jaar ervaring
  • Ruime kennis van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt zowel landelijk als op lokaal niveau in Almelo, Twente en Overijssel
  • Snelle afhandeling van uw vragen
  • Concrete en heldere adviezen waar u direct mee aan de slag kunt
  • Streven naar schadelastbeperking
  • Proactief
  • Actief in heel Noordoost Nederland, o.a. in Almelo, Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Rijssen, Nijverdal en Zwolle.
Contact

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact